Tomáš Sedláček v Divadle rozmanitostí

Tomáš Sedláček v Divadle rozmanitostí

Zveme vás na přednášku ekomona Tomáše Sedláčka s názvem "Reformace z pohledu ekonoma a filosofa". 

Rezervujte zde.

Tomáš Sedláček působil jako poradce prezidenta Václava Havla a v letech 2004
-2005 jako poradce ministra financí. Přednáší filozofii a ekonomii, dějiny
ekonomických teorií  na FSV UK a hostuje na dalších univerzitách

Je autorem mezinárodně proslulého bestselleru "Ekonomie dobra a zla".