Dražba loutky pro Nadační fond Šance onkoláčkům

Jak jistě někteří z vás už vědí, proběhla na FB aukce loutky, jejíž výtěžek (6755Kč) bude věnován Nadačnímu fondu Šance onkoláčkům. Na 2. novoročním plese si loutku převzal vítěz aukce pan Pavel Zikmund.
Během jeho krásného proslovu, kdy ocenil loutku, jenž má (nejen) podle jeho slov, mnohem větší hodnotu, než za kolik ji vydražil, jsme se se také dozvěděli, co ho vedlo k tomu, pomoci tomuto Nadačnímu fondu.
“Můj tatínek i maminka na rakovinu zemřeli. Já sám jsem si tím také prošel tak vím, kolik úsilí stojí tuto nemoc překonat. Proto jsem se rozhodl, že nejen že aukci vyhraji a pomohu dětem, ale loutku tímto věnuji Divadlu rozmanitostí a mám na něj prosbu, aby loutku znovu vydražili a vydraženou částku opět darovali Nafačnímu fondu Šance onkoláčkům.”
Tento nádherný čin byl odměněn samozřejmě potleskem.

A my vážení a milí jsme v tom znovu!

NOVOROČNÍ DRAŽBA

Dražíme tedy 80 cm velkou marionetu “KRÁLOVNY NOCI”. Vyvolávací cena: 4000 Kč. Přihazovat můžete v komentářích v příspěvku “Slíbené překvapení” na FB Divadla rozmanitostí.

Za sdílení děkujeme!