CLUB4TEENS+

Prestože těžiště naší tvorby spočívá nadále především v inscenování pro nejmenší diváky, Rozmáňo se chce s novou sezónou v roce 2018 více otevřít starším dětem a mládeži a využít k tomu potenciálu svého “omlazeného” souboru.  Rádi bychom rozšířili komunikacI se školami a pedagogy na Mostecku, jejichž pohled může být důležitý při výběru titulu a témat, kterými bychom chtěli studenty oslovit.

Nová dramaturgická linie Divadla rozmanitostí, která je určena především divákům ve věkové kategorii 13+. Jak už název napovídá, tato repertoárová řada si klade za cíl oslovit hlavně studenty  2. stupně základních škol a studenty středních škol a učilišť s přesahem k dospělému večernímu divákovi. V rámci CLUBU 4TEENS hodlá Divadlo rozmanitostí uvést každoročně titul, který je svým tématem i zpracováním blízký teenagarům a divákům mladým nejenom věkem.

Divadlo pro teenagery (theater for youth) zažívá v Evropě velkou obrodu, ale v České republice je stále dost opomíjeno, přestože se jedná o poměrně rozsáhlou diváckou skupinu. Naplnit její nároky a očekávání je pro tvůrce velkou výzvou a zodpovědností zároveň, neboť se jedná o publikum velmi citlivé na jakoukoliv divadelní faleš či neaktuálnost. Na druhou stranu, v případě úspěšného oslovení divadlem (uměním) v teenagerovském věku, vzniká často dlouhodobé zaujetí a vztah ke kultuře.

Jako první v rámci "CLUB4TEENS+" programu můžete přijít v sobotu 13. 1. 2018 od 17 hodin na HOROR PRO DĚTI A MLÁDEŽ  POZOR, DĚTI, PŘIJELA K NÁM POUŤ!