Co připravujeme

Richard Fiala

KUNG FU (Pračas)

(komiks s prvky klauniády pro nejmenší)

„Kung“ se překládá jako „úsilí, snaha“ a „Fu“ jako „čas“. „Kung Fu“ je tedy výsledkem času a vynaloženého úsilí, které student stráví rozvíjením svého umění. Tento termín má však daleko hlubší význam, který se mění tak jak se žák vyvíjí. Výraz „kung fu“ nemusí být v čínštině spojován pouze s bojovým uměním, ale může být použit i v souvislosti s jinou dovedností.

Divadelní inscenace pro 3 - 4 herce/herečky. Syntéza fyzického divadla, klauniády a loutkového divadla. Žánrově se jedná o klasický cartoon (tzn., že se pohybujeme na poli komedie a karikatury), tak jak ho známe z televize (Tom a Jerry, ...), ovšem v našem případě neanimovaný, ztvárněný živými herci/herečkami. Pro dokonalé navození cartoonové atmosféry jednotlivých situací je důležitou složkou inscenace hudba a ruchy (vrzání dveří, kroky, tlukot srdce atd.). Vizuální stránka je podpořena jednoduchou funkční scénografií (taktéž odkazující na cartoon/komiks) a svícením. Rekvizit je minimum. Všechny situace tedy stojí hlavně na třech prostředcích - jednání herců v prostoru, hudba a ruchy, svícení.

Diváci od 3 let tak mohou sledovat hrdiny/hrdinky, kteří řeší podobné problémy a podobným stylem, jako jejich oblíbené postavy z animovaných cartoons. Formálně se tedy jedná o divadelní tvar, při němž divák zažívá podobné pocity, jako u animovaných cartoons. To může být pro inscenátory výhodou, neboť tento žánr dokáže "nasytit" jak nejmladší, tak i ty starší věkové kategorie. A ve finále i dospělé. Obsahově nese inscenace dvě roviny. První je explicitní: jsou to konkrétní situace, problémy, jež postavy řeší. Druhá, implicitní: dotýká se zmíněného "kung fu", je to studie fenoménu času a úsilí (práce), kterou musím v daném čase vyvinout, abych dosáhl kýženého cíle (např. Kolik úsilí musím vynaložit na to, abych došel k předmětu uprostřed jeviště a vzal ho do ruky? A mám na to dostatek času? Z druhé strany totiž pro ten samý předmět míří někdo jiný. A rychleji, než já. Nebo jsem postava z "animáku" nahraném na videokazetě a divák si tu samou scénu přetáčí pořád dokola. Jednou zrychleně, jednou zpomaleně, jednou pozpátku. Kolik mě tyhle hrátky s časem stojí úsilí? Atd.)

Richard Fiala je herec, loutkář, autor a režisér, vystudoval DAMU v Praze, katedru alternativního a loutkového divadla, pod vedením Miroslava Krobota. Je úzce spjatý s naším regionem, narodil se v Litvínově a od malička spolupracoval s Městským divadlem v Mostě. Nyní je umělcem na volné noze, spolupracuje s různými profesionálními divadly, především v Praze. Absolvoval též několik mezinárodních workshopů zaměřeních na klauniádu, které se věnuje coby lektor a zdravotní klaun. Je spoluatorem, režisérem i hercem na poli divadla pro děti a mládež.

Režie, scénář: Richard Fiala

Dramaturgie: Jiří Ondra

Scéna, loutky, kostýmy: bude upřesněno

Hudba: Tomáš Alferi

Inscenace je určena pro děti od 3 let.

Premiéra 3. 10. 2020


Jiří Ondra

Takt a Tón

(etiketa pro batolata)

Takt a Tón jsou kamarádi, kteří provázejí nejmenší publikum základními zásadami etikety a pravidel slušného chování na různých místech a v různých situacích. Jejich provázení je tedy současně komickým i dobrodružným putováním světem dětí i dospělých, světem Taktu i BonTonu. To vše se děje za přispění rytmu, zvuků, dětských popěvků, s použitím principů loutkového a předmětného divadla, s možností zapojení malých diváků do děje. Inscenace se inspiruje několika knihami Ladislava Špačka o etiketě pro nejmenší (např. Dědečku vyprávěj, Špaček v porcelánu,…) a formálně navazuje na úspěšnou inscenaci Výlet. Svou povahou je inscenace vhodná též do školek, dětských domovů a stacionářů.

Scénář a režie: Jiří Ondra

Scéna, loutky, kostýmy: bude upřesněno

Hudba a zvuky: Tomáš Alferi

Inscenace je určena pro děti od “0” let.

Premiéra: 14. 11. 2020